Neden Spor? Neden Spor Okulları? Fenerbahçe Ankara Spor Okulları |Basketbol Okulu, Voleybol Okulu, Futbol Okulu, Cimnastik Okulu, Boks Okulu Yaz Okulu

BİZDEN HABERLER /

Neden Spor? Neden Spor Okulları?

Değerli Velilerimiz;
Yapılan araştırmalara göre; Spor, bireylerin zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlayan en önemli bilim dalıdır. Özellikle teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği, bilgisayar, televizyon vb. mecraların çocukların birincil etki alanı olduğu günümüzde sporun değeri daha da artması gerekirken, spora verilen önem maalesef gittikçe düşmektedir.

Her fırsatta övünerek belirttiğimiz 83 Milyonluk ülkemizin geleceği olan gençlerimiz bizler için çok önemlidir. Gençlerimiz için siz değerli velilerimizle ortak hareket ederek, bu zamanda geleceğimiz olan gençlere spor kültürü kazandırarak onları ülkemiz için yararlı bireyler haline getirmek en büyük arzumuzdur.

Spordan uzaklaşılmasının bir diğer önemli sebeplerinden biride, sporla eğitimin birbirini olumsuz etkileyen unsurlar olarak görülmesidir. Günümüzde, eğitimin birinci planda olması gerektiği konusunda hiç kimsenin itirazı yoktur. Ancak sporu eğitimi aksatan bir unsur olarak görmek mümkün değildir. Öğrencileri yoğun ders programlarında rahatlatacak yegâne unsur olan spor, eğitimi olumsuz yönde etkilemenin aksine; öğrencileri ruhen, zihnen, bedenen rahatlatması ve gençler arasında gittikçe yaygınlaşan kötü alışkanlıklardan uzak durmada caydırıcı etkisi olması bakımından çok önemlidir. Disiplinli bir çalışma programı olan başarılı öğrenciler bu sebeplerle spordan çekinmemektedir. Disiplinden uzak, plansız-programsız ders çalışmanın sorumluluğunu sporda aramak doğru değildir. Öğrenci velilerimizin şu gerçeği çok iyi bilmeleri gerekmektedir; Çocukların sürekli dersten başka hiçbir şey düşünmemesini beklemek bilime aykırıdır. Çocukların dersler dışında meşgul olacakları en iyi uğraş olan sporu, eğitime engel olarak görmek, tespitlerimize göre öğrencileri bilgisayara, televizyona vb. mecralara teslim etmekte ve bir süre sonra da zararlı alışkanlıklara itmekte ya da özgüvensiz ve yalnız bireyler haline getirmektedir.

Anne ve babaların, bu bilimsel görüş ve öneriler ışığında, çocuk ve gençlerin sorumluluk duyguları ve öz güvenlerini geliştirmek, kendilerini yönetebilmelerini sağlamak, uyumlu ve başarılı birer birey olmalarına yardımcı olmak üzere onlara spor yapma olanağı hazırlamaları öncelikli görevleri arasındadır.

Bu düşüncelerle, 2001 yılından beri Basketbol – Voleybol – Futbol – Cimnastik & Boks Okullarımız Ankara’da 3-17 yaş kız – erkek tüm öğrencilere yönelik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Basketbol, voleybol, futbol, cimnastik ve boksun temel altyapı eğitimini veren ve öğrencilerin zihnen, ruhen, bedenen sağlıklı bir şekilde olmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçlayan, aynı zamanda her alanda kendine güvenen, sosyal yanı güçlü bireyler yetiştirmek olan, kulübümüzde, eğitim ile sporu uyum içerisinde başarıyla devam ettirmek asıl amacımızdır.

Öğrencilerimizin büyük bir kısmının derslerinde ve sporda başarılı olması bizleri gururlandırmaktadır. Yönetimimiz ve Antrenörlerimiz tarafından öğrencilerimizin derslerinin yakından takip edilmesi ve antrenmanlarda eğitim ile ilgili verilen teorik bilgilendirmelerle eğitim olmadan sporun tercih edilemeyeceğini öğrencilerimize aşılamak öncelikli görevimizdir.

Sanıyorum Ulu önderimiz Gazi Mustafa Atatürk’ün sporla ilgili sözleri her şeyi net olarak anlatmaktadır.

  • Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.
  • Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

Bu bağlamda; Gelin ülkemizin ve geleceğimizin en büyük teminatı olan gençlerimizi güçlü, spor kültürü olan bireyler olarak yetiştirelim…

Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederiz.


Dosya
Dosyayı Görmek için Tıklayınız